Medan ljuset anses vara den dominerande stimulans för medförande (synkroniserings) däggdjur dygnsrytm till lokal miljö tid, är sociala stimuli också allmänt citeras som air Max 90 Essential \"zeitgebers\" (tids ledtrådar). Detta översyn bedömer kritiskt bevisen för sociala påverkan på däggdjur dygnsrytm, och möjliga verkningsmekanismer. Sociala stimuli kan påverka dygnsrytm beteendeprogram genom att reglera fasen och period dygnsklockan (dvs en zeitgeber åtgärd, antingen direkt eller genom konditione till fotiska zeitgebers), genom att påverka dagliga mönster av ljusexponering eller moduler ljus input till klockan, eller genom associativ inlärningsprocesser som utnyttjar dygnsrytm tid som en diskriminerande eller betingat stimulus. Det finns goda bevis för att sociala stimuli kan fungera som zeitgebers. I flera arter moderns signaler är det primära zeitgeber i livmodern och innan avvänjning. Vuxna i vissa arter kan också fasförskjutna eller fångas av enstaka eller återkommande sociala interaktioner, men dessa effekter är ofta svaga, och verkar vara medierade av social stimulering av upphetsning. Det finns air Max 90 Rea inga starka bevis ännu för sensoriska specifik nonphotic ingångar till klockan. Den dygnsrytm fas-beroendet av klockan återställning till sociala stimuli eller upphetsning (den \"nonphotic\" fassvarskurva, PRC), om detta är känt, är skild från den för ljus och liknande dagaktiva och nattaktiva djur. Det finns vissa belägg för att induktion av upphetsning kan modulera ljus ingång till klockan, men inga studier ännu om huruvida sociala stimuli kan skifta klockan genom konditione till fotiska ledtrådar, eller införlivas i dygnsrytm programmet genom associativ inlärning. Hos människor, sociala zeitgebers verkar svag i jämförelse med ljus. I tids isolering eller under svaga ljus mörk cykler, kan människan ignorerar sociala signaler och gratis-run självständigt, även om fall av ömsesidigt synkront mellan två eller flera grupp inrymt individer har rapporterats. Sociala ledtrådar kan påverka air Max 90 Dam dygnsrytm timing genom att styra sömn vaknar stater, men fasen för indragning observerats fasta sömn vaknar scheman i svagt ljus är förenlig med fotiska medling (schemalagda variationer i beteende staten nödvändigtvis skapar dagliga ljus-mörker cykler såvida ämnen är inrymda i ständig mörker eller har inga ögon). Däremot kan diskreta träningspass inducerar fasförskjutningar som överensstämmer med den nonphotic Kina observerats i djurstudier. Det bästa beviset för social indragning hos människa är från några helt blinda försökspersoner som synkroniseras till 24 h dag, eller till nära-24 h sömn vaknar scheman under laboratorieförhållanden. Men de kritiska medförande stimuli har ännu inte identifierats, och det finns inga rapporterade fall ännu social Air Max 90 indragning i bilateralt enucleated blinda ämnen. Den roll som sociala zeitgebers i däggdjur beteendeekologi, deras verkningsmekanismer, och deras användbarhet för att manipulera dygnsrytmen hos människor, återstår att mer fullständigt utarbetade.